Acasă  |  Contact
În asemenea situaţii nici pompierii
nu ştiu dacă se mai poate face ceva.
Preveniţi şi veţi fi în siguranţă!

Bine aţi venit!

Datele statistice la nivel naţional sunt mai mult decât îngrijorătoare: zilnic au loc zeci de incendii, anual îşi pierd viaţa în incendii sute de persoane, sunt distruse de incendii mii de locuinţe, sunt distruse de incendii bunuri în valoare de milioane de lei.

"ÎNDRUMĂTORUL PENTRU INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ"
,
vă poate ajuta să contribuiţi la reducerea semnificativă a numărului incendiilor şi implicit a urmărilor acestora.

Din statistica Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, rezultă că în anul 2009, la nivel naţional, serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă au desfăşurat un număr de 62.862 controale de prevenire privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă.

În urma controalelor au fost constatate un număr de 212.802 deficienţe, din care 46,4% au fost înlăturate operativ pe timpul controalelor.
Pentru neregulile constatate s-au aplicat un număr de 58.877 sancţiuni, din care 48.597 avertismente şi 10.280 de amenzi în cuantum total de 12.779.460 lei.

Cu toate măsurile de prevenire întreprinse de serviciile profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, în anul 2009, la nivel naţional, s-au înregistrat 15.760 de incendii, rezultând o medie de 43 incendii pe zi.

Ca urmare a incendiilor au decedat 233 de persoane şi alte 563 de persoane au suferit diferite traume.

Principalele cauze ale incendiilor au fost:

  • utilizarea de instalaţii şi echipamente electrice defecte/improvizate – 22%
  • coşuri de fum defecte sau necurăţate – 14%
  • fumatul fără respectarea normelor – 14%
  • acţiuni intenţionate – 9%
  • mijloace de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate – 6%
  • focul deschis – 5%

Aplicând prevederile Îndrumătorului pentru instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă, vă creşteţi siguranţa vieţii şi a patrimoniului şi, în acelaşi timp, veţi fi mai puţin expus la sancţiunile contravenţionale pentru încălcarea normelor legale în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Vă recomandăm

Reguli generale de apărare împotriva incendiilor - Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor.

...continuare

Legislaţie - Acte normative cu privire la situaţiile de urgenţă. Legi, ordonanţe de urgenţă, hotărâri de guvern, ordine.

...continuare

Reguli de comportare în caz de cutremur - Pentru a preveni urmările dezastruoase ale cutremurelor, un rol important revine instruirii tuturor cetăţenilor.

...continuare